Margariti: Teatër i denjë për artistë, jo për aktorë

Duke marrë këto përmasa, duke u bërë diskutim në Parlament, teatri është bërë politikë dhe këtë lidhje të kulturës me politikën, vetë ministrja Margariti e konsideron të turpshme.