Marrëdhëniet kompani-punonjës, OKB ofron 70 rekomandime: Mund të ndihmojnë pas rrjedhjes së pagave

Publikuar më: 5/1/2022, ora 14:55

Marrëdhëniet kompani-punonjës, OKB ofron 70 rekomandime: Mund të ndihmojnë pas rrjedhjes së pagave

Publikuar më: 5/1/2022, ora 14:55

Rrjedhja e të dhënave të pagave të rreth 650 mijë shqiptarëve ka krijuar probleme në marrëdhënien punëdhënës-punëmarrës. Për njohës të tregut të punës kjo “krisje” mund të amortizohet me zbatimin e paketës me 70 rekomandime të zyrës së Kombeve të Bashkuara në Shqipëri.

Marrëdhëniet kompani-punonjës, OKB ofron 70 rekomandime: Mund të ndihmojnë pas rrjedhjes së pagave

Publikuar më: 5/1/2022, ora 14:55

Rrjedhja e të dhënave të pagave të rreth 650 mijë shqiptarëve ka krijuar probleme në marrëdhënien punëdhënës-punëmarrës. Për njohës të tregut të punës kjo “krisje” mund të amortizohet me zbatimin e paketës me 70 rekomandime të zyrës së Kombeve të Bashkuara në Shqipëri.