Marrëveshjet në arsim me Kosovën, janë firmosur 19 të tilla, më pak se gjysma janë zbatuar

Publikuar më: 20/6/2022, ora 16:36

Marrëveshjet në arsim me Kosovën, janë firmosur 19 të tilla, më pak se gjysma janë zbatuar

Publikuar më: 20/6/2022, ora 16:36

Shqipëria dhe Kosova vijojnë të firmosin marrëveshje në fushën e arsimit, por ato nuk zbatohen. Në tetë mbledhje, përfaqësues të dy qeverive shqipfolëse kanë nënshkruan 19 akte për bashkëpunim, por më pak se gjysma e tyre janë materializuar.

Marrëveshjet në arsim me Kosovën, janë firmosur 19 të tilla, më pak se gjysma janë zbatuar

Publikuar më: 20/6/2022, ora 16:36

Shqipëria dhe Kosova vijojnë të firmosin marrëveshje në fushën e arsimit, por ato nuk zbatohen. Në tetë mbledhje, përfaqësues të dy qeverive shqipfolëse kanë nënshkruan 19 akte për bashkëpunim, por më pak se gjysma e tyre janë materializuar.