Marrëveshjet Shqipëri-Kosovë, mungesa e vullnetit, “arritjet” mbetën në letër

5 mbledhjet e përbashkëta të qeverive të Shqipërisë dhe Kosovës kanë prodhuar shumë premtime, edhe më shumë marrëveshje të miratuara, por shumë pak rezultate të prekshme në jetët e qytetarëve nga të dy anët e kufirit.