Mbarështimi i bagëtive në Kukës, biznesi që po shuhet

Mbarështimi i blegtorisë është parë si mundësi për mbajtjen e ekonomise familjare në pjesën dërrmuese të zonave rurale.