Mbërrijnë në Tiranë 350 mijë urdhëresa e fermanë të Perandorisë Osmane për shqiptarët – A2

Mbërrijnë në Tiranë 350 mijë urdhëresa e fermanë të Perandorisë Osmane për shqiptarët

Shkresa, urdhëresa dhe fermanë që japin një pasqyrë për zhvillimet politike dhe shoqërore të shqiptarëve nën Perandorinë Osmane kanë mbërritur në Tiranë. Këto dokumente kanë udhëtuar nga arkivat osmane e sot disponohen në mënyrë digjitale edhe nga Arkivi i Shtetit Shqiptar.