“Mbetjet” dhe Emergjencat Civile, sfidat e bashkive për vitin e ardhshëm, problem fondet e pakta

Publikuar më: 10/11/2021, ora 17:07

“Mbetjet” dhe Emergjencat Civile, sfidat e bashkive për vitin e ardhshëm, problem fondet e pakta

Publikuar më: 10/11/2021, ora 17:07

Kështu i paralajmëroi kryeministri Rama kryetarët e bashkive të cilat nuk arrijnë të kryejnë menaxhimin e mbetjeve. Për të arritur këtë objektiv, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka parashikuar një fond prej 500 milionë lekësh, para të cilat do i delegohen Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit të cilat i dedikohen menaxhimit të mbetjeve.

“Mbetjet” dhe Emergjencat Civile, sfidat e bashkive për vitin e ardhshëm, problem fondet e pakta

Publikuar më: 10/11/2021, ora 17:07

Kështu i paralajmëroi kryeministri Rama kryetarët e bashkive të cilat nuk arrijnë të kryejnë menaxhimin e mbetjeve. Për të arritur këtë objektiv, Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka parashikuar një fond prej 500 milionë lekësh, para të cilat do i delegohen Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit të cilat i dedikohen menaxhimit të mbetjeve.