Mbetjet e ish-Metalurgjikut, vijon kontaminimi i nëntokës dhe ujërave

Mbetjet e të ashtuquajturit “Çlirimi i dytë i Shqipërisë”, Kombinatit Metalurgjik në Elbasan, vijojnë edhe sot që janë rrënoja të ndotin dhe kontaminojnë tokën dhe bimët.

Lënia pa asnjë trajtim e këtyre godinave të braktisura së bashku me mbetjet nga koha kur dikur punohej, ka bërë që jo vetëm zona përreth, por edhe ujërat e lumit Shkumbin të ndoten duke çuar elemente e dëmshme edhe në tokat që përdorin ujin e këtij lumi për vaditje.