Mbetjet e ish-Metalurgjikut, vijon kontaminimi i nëntokës dhe ujërave

Publikuar më: 8/9/2021, ora 13:47

Mbetjet e ish-Metalurgjikut, vijon kontaminimi i nëntokës dhe ujërave

Publikuar më: 8/9/2021, ora 13:47

Mbetjet e të ashtuquajturit “Çlirimi i dytë i Shqipërisë”, Kombinatit Metalurgjik në Elbasan, vijojnë edhe sot që janë rrënoja të ndotin dhe kontaminojnë tokën dhe bimët. Lënia pa asnjë trajtim e këtyre godinave të braktisura së bashku me mbetjet nga koha kur dikur punohej, ka bërë që jo vetëm zona përreth, por edhe ujërat e lumit Shkumbin të ndoten duke çuar elemente e dëmshme edhe në tokat që përdorin ujin e këtij lumi për vaditje.

Mbetjet e ish-Metalurgjikut, vijon kontaminimi i nëntokës dhe ujërave

Publikuar më: 8/9/2021, ora 13:47

Mbetjet e të ashtuquajturit “Çlirimi i dytë i Shqipërisë”, Kombinatit Metalurgjik në Elbasan, vijojnë edhe sot që janë rrënoja të ndotin dhe kontaminojnë tokën dhe bimët. Lënia pa asnjë trajtim e këtyre godinave të braktisura së bashku me mbetjet nga koha kur dikur punohej, ka bërë që jo vetëm zona përreth, por edhe ujërat e lumit Shkumbin të ndoten duke çuar elemente e dëmshme edhe në tokat që përdorin ujin e këtij lumi për vaditje.