Mbi 3.7 milionë shqiptarë dolën nga vendi në harkun e muajve janar-korrik

Publikuar më: 3/9/2023, ora 19:24

Mbi 3.7 milionë shqiptarë dolën nga vendi në harkun e muajve janar-korrik

Publikuar më: 3/9/2023, ora 19:24

Më shumë 3.7 milionë shqiptarë dolën jashtë vendit për të pushuar në harkun e muajve janar-korrik. Marrë parasysh që numri total i popullsisë nuk i kalon 3 milionë, kjo do të thotë se një pjesë kanë dalë nga vendi më shumë se një herë.

Mbi 3.7 milionë shqiptarë dolën nga vendi në harkun e muajve janar-korrik

Publikuar më: 3/9/2023, ora 19:24

Më shumë 3.7 milionë shqiptarë dolën jashtë vendit për të pushuar në harkun e muajve janar-korrik. Marrë parasysh që numri total i popullsisë nuk i kalon 3 milionë, kjo do të thotë se një pjesë kanë dalë nga vendi më shumë se një herë.