Mbi Drin, energjia nuk shteron

Shqipëria renditet ndër vendet e pasura me burime ujore, ku sipërfaqet ujore të saj vlerësohen sa dyfishi i sipërfaqes territoriale. Janë disa lumenj kryesorë që përshkojnë territorin e vendit dhe qindra burime malore dhe përrenj që furnizojnë me ujë popullatën, bujqësinë dhe industrinë shqiptare. Në kulmin e rritjes së kërkesës globale për ujë, niveli i alarmit sa vjen dhe rritet për pakësimin e burimeve ujore edhe si pasojë e ndryshimeve klimatike të cilat nuk diktojnë vetëm përditshmërinë tonë por cenojnë vijueshmërinë e burimeve natyrore që mundësojnë jetën në tokë.