Mbrojtja e fëmijëve, nuk ka para dhe as punonjës social

Publikuar më: 24/11/2021, ora 19:59

Mbrojtja e fëmijëve, nuk ka para dhe as punonjës social

Publikuar më: 24/11/2021, ora 19:59

Mund të ndërtosh një mekanizëm të tërë për mbrojtjen e fëmijëve nga varfëria, dhuna, mosedukimi apo çdo risk që cenon të drejtat e tyre. Por, pa para, një zinxhir kaq i rendësishëm është i dështuar.

Mbrojtja e fëmijëve, nuk ka para dhe as punonjës social

Publikuar më: 24/11/2021, ora 19:59

Mund të ndërtosh një mekanizëm të tërë për mbrojtjen e fëmijëve nga varfëria, dhuna, mosedukimi apo çdo risk që cenon të drejtat e tyre. Por, pa para, një zinxhir kaq i rendësishëm është i dështuar.