Më pak të diplomuar, tkurrja ka përfshirë të gjitha nivelet arsimore

Publikuar më: 13/5/2022, ora 16:23

Më pak të diplomuar, tkurrja ka përfshirë të gjitha nivelet arsimore

Publikuar më: 13/5/2022, ora 16:23

Vitin e shkuar arsimor pati më pak të diplomuar. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, në arsimin 9-vjeçar rënia ishte me 4.3 për qind, në atë të mesëm me 1.7 dhe në atë të lartë 0.6 për qind.

Më pak të diplomuar, tkurrja ka përfshirë të gjitha nivelet arsimore

Publikuar më: 13/5/2022, ora 16:23

Vitin e shkuar arsimor pati më pak të diplomuar. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, në arsimin 9-vjeçar rënia ishte me 4.3 për qind, në atë të mesëm me 1.7 dhe në atë të lartë 0.6 për qind.