Mesatarja 7.5, në rrezik jo vetëm Mësuesia

Rritja e notës mestare në 7,5 për degët e Mësuesisë po penalizon dhe profilet e tjera në univeristete.