Mesha e Papës në Arabi, katolikë dhe myslimanë bëhen bashkë – A2

Mesha e Papës në Arabi, katolikë dhe myslimanë bëhen bashkë