Mësimi mbështetës, një mungesë e madhe për fëmijët e spektrit autik

Eglantina Bajrami, nga Klubi Kombëtar i Prindërve të Fëmijëve me Autizëm, tregon për vështirësitë që hasin fëmijët autik në përditshmërinë e tyre.