Mësimi “online” dhe zbatimi i tij

Pandemia do të ndikojë në mënyrë të pashmangshme zhvillimin e mëtejshëm të kurrikulës arsimore me standarde të reja teknologjike. Në kohët që jetojmë, shkolla nuk mund të vazhdojë vetëm si mësim në klasë. Teknologjia është hallka më e rëndësishme e arsimit në ditët e sotme dhe me sa duket, mësimi në distancë do të jetë pjesë e pandarë e jetës sonë. Doktoresha e shkencave Aida Myrto ishte sot në “Dita jonë” për të folur më shumë mbi mënyrën sesi mësimdhënia “online” duhet vënë në përdorim.