Mësuesia në rrezik, Universiteti i Gjirokastrës kërkon heqjen e mesatares

Publikuar më: 21/9/2022, ora 12:52

Mësuesia në rrezik, Universiteti i Gjirokastrës kërkon heqjen e mesatares

Publikuar më: 21/9/2022, ora 12:52

Degët e mësuesisë në universitetin e Gjirokastrës “Eqerem Çabej” vijojnë të mbeten ndër më pak të preferuarat nga maturantët. Numri i vogël i aplikimeve pas mbylljes së fazës së parë, ka nxitur drejtuesit e universitetit që të propozojnë skema të reja të cilat edhe pse mund të ulin cilësinë, shpresohet të shpëtojnë mësuesinë.

Mësuesia në rrezik, Universiteti i Gjirokastrës kërkon heqjen e mesatares

Publikuar më: 21/9/2022, ora 12:52

Degët e mësuesisë në universitetin e Gjirokastrës “Eqerem Çabej” vijojnë të mbeten ndër më pak të preferuarat nga maturantët. Numri i vogël i aplikimeve pas mbylljes së fazës së parë, ka nxitur drejtuesit e universitetit që të propozojnë skema të reja të cilat edhe pse mund të ulin cilësinë, shpresohet të shpëtojnë mësuesinë.