Miratohet përdorimin i armëve neuroparalizuese për policinë

Këshilli i Ministrave ka miratuar llojet e reja të armëve të zjarrit për Policinë e Shtetit. Në VKM është përfshirë edhe përdorimi i armëve neuroparalizuese, të cilat përdoren në protesta apo edhe aksione policore.