Mitrovica provon të organizojë zgjedhje pa OSBE, presionet ndaj votuesve në Veri mbeten ende sfidë