Mos “hezitoni” të përdorni fjalë shqipe, ngurroni të përdorni fjalë të huaja

Publikuar më: 19/6/2019, ora 15:45

Mos “hezitoni” të përdorni fjalë shqipe, ngurroni të përdorni fjalë të huaja

Publikuar më: 19/6/2019, ora 15:45

Si çdo të mërkurë, Profesor Edmond Tupja vjen në Dita Jonë për të na sugjeruar 5 fjalë shqipe që fare mirë mund t’i përdorim në vend të fjalëve të huaja që kanë hyrë në përdorim dhe rrezikojnë t’i zhdukin ato. “Hezitoj”, “gjeneron”, “dominoj”, “ekstrem” dhe “varion” janë fjalët e huaja për të cilat Profesor Tupja jep fjalët shqipe që fare mirë mund të përdorim.

Mos “hezitoni” të përdorni fjalë shqipe, ngurroni të përdorni fjalë të huaja

Publikuar më: 19/6/2019, ora 15:45

Si çdo të mërkurë, Profesor Edmond Tupja vjen në Dita Jonë për të na sugjeruar 5 fjalë shqipe që fare mirë mund t’i përdorim në vend të fjalëve të huaja që kanë hyrë në përdorim dhe rrezikojnë t’i zhdukin ato. “Hezitoj”, “gjeneron”, “dominoj”, “ekstrem” dhe “varion” janë fjalët e huaja për të cilat Profesor Tupja jep fjalët shqipe që fare mirë mund të përdorim.