Mulliri me ujë, trashëgimia njëshekullore e familjes Shaupi

Publikuar më: 13/8/2021, ora 19:57

Mulliri me ujë, trashëgimia njëshekullore e familjes Shaupi

Publikuar më: 13/8/2021, ora 19:57

Besim Shaupi ruan një nga trashëgimitë më të çmuara të familjes së tij. Në një godinë të vjetër, ndodhet mulliri i fshatit të Lumasit. Edhe pse ka kaluar një shekull, familja Shaupi është kujdesur që ai të jetë ende në gjendje pune.

Mulliri me ujë, trashëgimia njëshekullore e familjes Shaupi

Publikuar më: 13/8/2021, ora 19:57

Besim Shaupi ruan një nga trashëgimitë më të çmuara të familjes së tij. Në një godinë të vjetër, ndodhet mulliri i fshatit të Lumasit. Edhe pse ka kaluar një shekull, familja Shaupi është kujdesur që ai të jetë ende në gjendje pune.