Mungesë informacioni, studentët kundër vaksinimit të detyruar

Përfaqësuesi i studentëve, Agred Tafaj, dhe pedagogu Entela Hidri diskutojnë për procesin e vaksinimit për studentët e universitetit, që po ndjejnë gjithmonë e më shumë trysninë tashmë që u është hequr mundësia e studimit online.