Nafta dhe gazi, “shqiptarët të mësohen me çmimet e larta”

Përditësuar më: 7/1/2022, ora 15:43

Nafta dhe gazi, “shqiptarët të mësohen me çmimet e larta”

Përditësuar më: 7/1/2022, ora 15:43

Shqiptarët duhet të mësohen me çmimet e larta të karburanteve dhe të mos presin një ulje apo stabilizim të rëndësishëm përgjatë këtij viti. Për ekspertin e hidrokarbureve, Dael Dervishi, ky është një fenomen global, që në vendin tonë ndihet më shumë edhe për shkak të faktorëve të tjerë që nuk kanë të bëjnë vetëm me çmimin e importit.

Nafta dhe gazi, “shqiptarët të mësohen me çmimet e larta”

Përditësuar më: 7/1/2022, ora 15:43

Shqiptarët duhet të mësohen me çmimet e larta të karburanteve dhe të mos presin një ulje apo stabilizim të rëndësishëm përgjatë këtij viti. Për ekspertin e hidrokarbureve, Dael Dervishi, ky është një fenomen global, që në vendin tonë ndihet më shumë edhe për shkak të faktorëve të tjerë që nuk kanë të bëjnë vetëm me çmimin e importit.