“Naim Frashëri” në Korçë, shkollë diskriminuese

Publikuar më: 27/7/2022, ora 13:16

“Naim Frashëri” në Korçë, shkollë diskriminuese

Publikuar më: 27/7/2022, ora 13:16

Mungesa e politikave të duhura për gjithëpërfshirjen e nxënësve të komuniteteve të ndryshme, ka bërë që shkolla 9-vjeçare “Naim Frashëri” në Korçë të konsiderohet si një shkollë segreguese, thënë ndryshe, një shkolle që ka në shumicë të theksuar nxënës të një komunitetit të caktuar, që në rastin konkret është ai rom dhe egjiptian.

“Naim Frashëri” në Korçë, shkollë diskriminuese

Publikuar më: 27/7/2022, ora 13:16

Mungesa e politikave të duhura për gjithëpërfshirjen e nxënësve të komuniteteve të ndryshme, ka bërë që shkolla 9-vjeçare “Naim Frashëri” në Korçë të konsiderohet si një shkollë segreguese, thënë ndryshe, një shkolle që ka në shumicë të theksuar nxënës të një komunitetit të caktuar, që në rastin konkret është ai rom dhe egjiptian.