Nalt, në Kelmend

Publikuar më: 6/11/2021, ora 14:49

Nalt, në Kelmend

Publikuar më: 6/11/2021, ora 14:49

Jemi ngjitur në majat e Kelmendit për t’ju rrëfyer histori njerëzore që jehojnë, dashuri të mëdha për malet, pemët apo ajrin e këtij vendi. Bashkë me historitë gjejmë aty përpjekje të mëdha për të ruajtur traditën dhe të bukurën që brezat ia përcjellin njëri tjetrit. Jemi në Lëpushë. Që nga viti 1998 vajzat e këtij fshati vijojnë traditat duke u veshur bukur dhe rrëfyer mitet e trashëguara. Nga viti 2021 Lepusha do të ketë dy festa, sepse tashmë ekziston edhe N’altitude.

Nalt, në Kelmend

Publikuar më: 6/11/2021, ora 14:49

Jemi ngjitur në majat e Kelmendit për t’ju rrëfyer histori njerëzore që jehojnë, dashuri të mëdha për malet, pemët apo ajrin e këtij vendi. Bashkë me historitë gjejmë aty përpjekje të mëdha për të ruajtur traditën dhe të bukurën që brezat ia përcjellin njëri tjetrit. Jemi në Lëpushë. Që nga viti 1998 vajzat e këtij fshati vijojnë traditat duke u veshur bukur dhe rrëfyer mitet e trashëguara. Nga viti 2021 Lepusha do të ketë dy festa, sepse tashmë ekziston edhe N’altitude.