Ndalimi i publikimit të materialeve të hakuara, Jordan Daci: Censurë me shtet, mund të kthehet në precedent

Publikuar më: 20/9/2022, ora 15:48

Ndalimi i publikimit të materialeve të hakuara, Jordan Daci: Censurë me shtet, mund të kthehet në precedent

Publikuar më: 20/9/2022, ora 15:48

Për juristët, ndalimi i publikimit nga ana e mediave të materialeve në postën elektronike të ish-Drejtorit të Përgjithshëm të policisë, është i paligjshëm. Sipas Jordan Dacit, publikimi i të dhënave të tilla parimisht duhet të mbrohet, por të censurosh mediat është një tjetër histori. “Si mund të ngarkojë prokuroria një institucion të pavarur si AKEP apo AMA? Ka gafa të rënda, sepse nuk kupton çfarë institucioni je”, tha Daci.

Ndalimi i publikimit të materialeve të hakuara, Jordan Daci: Censurë me shtet, mund të kthehet në precedent

Publikuar më: 20/9/2022, ora 15:48

Për juristët, ndalimi i publikimit nga ana e mediave të materialeve në postën elektronike të ish-Drejtorit të Përgjithshëm të policisë, është i paligjshëm. Sipas Jordan Dacit, publikimi i të dhënave të tilla parimisht duhet të mbrohet, por të censurosh mediat është një tjetër histori. “Si mund të ngarkojë prokuroria një institucion të pavarur si AKEP apo AMA? Ka gafa të rënda, sepse nuk kupton çfarë institucioni je”, tha Daci.