Ndalja e tkurrjes, mbështetje çifteve e reja e përkujdesje familjeve ekzistuese

Politika lehtësuese dhe mbështetje financiare për çiftet e reja si dhe përkujdesje të vazhdueshme ndaj familjeve, tashmë të konsoliduara. Është kjo ajo çka studiues të ekonomisë dhe jetës sociale në vend sugjerojnë, me qëllim që të frenohet tkurrja e familjeve shqiptare.