Ndihma ekonomike, skema e konceptuar gabim, nuk nxjerr nga varfëria

Publikuar më: 1/12/2021, ora 17:33

Ndihma ekonomike, skema e konceptuar gabim, nuk nxjerr nga varfëria

Publikuar më: 1/12/2021, ora 17:33

Skema e mbështetjes ekonomike vijon të jetë e copëzuar, duke mos mbuluar as nevojat bazë të familjeve në nevojë. Ekspertët pohojnë se nevojitet një program i mirëmenduar dhe i qëndrueshëm për këtë shtresë, në mënyrë që të nxitet punësimi dhe përmirësimi i kushteve të tyre të jetesës.

Ndihma ekonomike, skema e konceptuar gabim, nuk nxjerr nga varfëria

Publikuar më: 1/12/2021, ora 17:33

Skema e mbështetjes ekonomike vijon të jetë e copëzuar, duke mos mbuluar as nevojat bazë të familjeve në nevojë. Ekspertët pohojnë se nevojitet një program i mirëmenduar dhe i qëndrueshëm për këtë shtresë, në mënyrë që të nxitet punësimi dhe përmirësimi i kushteve të tyre të jetesës.