Ndihma ndaj personave me aftësi të kufizuara

Në “Dita jonë” folëm për një projekt i cili ndihmon personat me aftësi të kufizuara të bëjnë një jetë më të pavarur, duke përmirësuar lëvizjen e tyre në trotuarë, institucione publike dhe të tjera objekte shërbimesh. Fondacioni “Së Bashku” ka përpiluar një raport me mjaft interes mbi këtë temë. Suela Lala dhe Irma Gjinaj na treguan gjetjet më domethënëse.