Ndikimi i pandemisë, situatë e paqartë për tregtinë, operatorët po punojnë me dy skenarë

Pandemia e COVID 19 po mban të paraqartë situatën në sektorin e tregtisë, pas një ecurie të mirë gjatë periudhës së verës.

Operatorët e tregut po punojnë me dy skenarë, duke marrë parasysh edhe një shtrëngim të mundshëm të kufizimeve të orareve, cka do të ndikonte drejtëpërdrejtë në ecurinë e bizneseve të tyre.