Ndikimi negativ i energjisë tek ekonomia

Eduart Elezi, ekspert për ekonominë.