Ndotja, propozohet një sistem inventari për gazet me efekt serrë

Publikuar më: 26/12/2022, ora 17:24

Ndotja, propozohet një sistem inventari për gazet me efekt serrë

Publikuar më: 26/12/2022, ora 17:24

Shqipëria ka probleme të theksuara me monitorimin dhe raportimin e ndotjes në mjedis, ndaj për zgjidhjen e kësaj problematike të trashëguar, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit sugjeron ngritjen e Sistemit të Inventarit Kombëtar të gazeve me efekt serrë.

Ndotja, propozohet një sistem inventari për gazet me efekt serrë

Publikuar më: 26/12/2022, ora 17:24

Shqipëria ka probleme të theksuara me monitorimin dhe raportimin e ndotjes në mjedis, ndaj për zgjidhjen e kësaj problematike të trashëguar, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit sugjeron ngritjen e Sistemit të Inventarit Kombëtar të gazeve me efekt serrë.