Ndryshime në tatimin e të ardhurave, kush goditet?

Individët, që punojnë në më shumë se një punë, duhet të përgatiten që të paguajnë më shumë tatim mbi të ardhurat e tyre pasi rregullat po ndryshojnë (sërish!). Kjo do të ndodhë, pasi mënyra sesi llogaritet tatimi mbi pagat do të ndryshojë, duke bërë që individët të përfitojnë vetë një herë nga përjashtimi për të ardhurat deri në 30 mijë lekë. Për të shpjeguar sesi ky ndryshim mund të prekë buxhetin tuaj familjar ishte i ftuar në Dita Jonë eksperti i tregjeve financiare, Vjoldi Danaj.