Ndryshimet në kodin penal, 5 vite burg për dhunën në stadiume

Paketa e re ligjore për ndryshimet në kodin penal, e propozuar nga shumica, parashikon masa dhe rritje të marzhit të dënimit për disa kategori veprash penale.

Masat më të ashpra parashikohen në legjislacionin sportiv, por edhe ndërhyrjet për të dekriminalizuar mjekimin e gabuar. Sipas ndryshimeve të propozuara pas nenit 274 të kodit penal, i cili flet për prishje të rendit dhe qetësisë publike, pritet të shtohen dhe 274a dhe 274b, të cilat flasin posaçërisht për aktivitete sportive.