Ndryshimi i Kodit, a munden të votojnë personat me aftësi të kufizuara intelektuale?

Në bazë të të dhënave zyrtare të Ministrisë së Shëndetësisë për vitin 2017, rezultojnë 157,911 persona me aftësi të kufizuar që përfitojnë pagesë nga shteti. 30,8% e tyre janë me aftësi të kufizuara fizike dhe mendore.