Ndryshohet ligji për pensionet private, propozohen dy forma të reja sigurimi

Përditësuar më: 26/11/2021, ora 14:05

Ndryshohet ligji për pensionet private, propozohen dy forma të reja sigurimi

Përditësuar më: 26/11/2021, ora 14:05

Ministria e Financave ka hedhur për konsultim publik një ligj të ri që synon të nxisë skemat e pensioneve private në Shqipëri dhe të rrisë numrin e kontribuesve në to. Drafti parashikon rritjen e shumës së sigurimit që mund të derdhë një individ pa u taksuar.

Ndryshohet ligji për pensionet private, propozohen dy forma të reja sigurimi

Përditësuar më: 26/11/2021, ora 14:05

Ministria e Financave ka hedhur për konsultim publik një ligj të ri që synon të nxisë skemat e pensioneve private në Shqipëri dhe të rrisë numrin e kontribuesve në to. Drafti parashikon rritjen e shumës së sigurimit që mund të derdhë një individ pa u taksuar.