Ndryshojnë kartëmonedhat, në treg prerja e re 10 mijë lekë – A2

Ndryshojnë kartëmonedhat, në treg prerja e re 10 mijë lekë

Banka e Shqipërisë do të ndryshojë një pjesë të kartëmonedhave që janë aktualisht në treg. Në strategjinë afatmesme 2019-20121, institucioni mbikëqyrës bankar parashikon që brenda këtij viti të vijnë me një dizajn të përmirësuar kartëmonedhat 200 dhe 5000 lekëshe. Brenda 2019-ës është parashikuar edhe hedhja në treg e tyre, sipas vizionit të ri.