Ndryshon buxheti 2021, qeveria jep para për pensionistët, rindërtimin dhe bashkitë

Publikuar më: 8/12/2021, ora 11:56

Ndryshon buxheti 2021, qeveria jep para për pensionistët, rindërtimin dhe bashkitë

Publikuar më: 8/12/2021, ora 11:56

Tre javë përpara përfundimit të vitit, qeveria ndryshon me akt normativ buxhetin e shtetit. Në Fletoren Zyrtare është botuar akti normativ, nëpërmjet të cilit rishikohen në rritje të gjithë treguesit e buxhetit, bazuar në perfomancën ekonomike të këtij viti, ku ka pasur rritje të të ardhurave, si dhe në huanë e marrë në tregjet ndërkombëtare.

Ndryshon buxheti 2021, qeveria jep para për pensionistët, rindërtimin dhe bashkitë

Publikuar më: 8/12/2021, ora 11:56

Tre javë përpara përfundimit të vitit, qeveria ndryshon me akt normativ buxhetin e shtetit. Në Fletoren Zyrtare është botuar akti normativ, nëpërmjet të cilit rishikohen në rritje të gjithë treguesit e buxhetit, bazuar në perfomancën ekonomike të këtij viti, ku ka pasur rritje të të ardhurave, si dhe në huanë e marrë në tregjet ndërkombëtare.