Ndryshon strategjia për sigurinë publike, ruajtja e rendit nëpërmjet informacionit policor

Ministria e Brendshme pritet të miratojë një projektvendim sa i përket sigurisë në komunitet për 5 vitet e ardhshme.