Ndryshon taksa progresive, Denaj në “A2 Business”: Përfitojnë 10 000 persona

Publikuar më: 5/5/2021, ora 21:54

Ndryshon taksa progresive, Denaj në “A2 Business”: Përfitojnë 10 000 persona

Publikuar më: 5/5/2021, ora 21:54

Një ndër premtimet e kryeministrit gjatë fushatës ishte ndërhyrja në taksën progresive. E thënë ndryshe, në taksimin e pagave. Taksa progresive që është sot në fuqi parashikon 0 taksim për pagat deri në 30 000 lekë; 13% taksë për pagat nga 30 000 në 150 000 lekë dhe 23% taksë për pagat mbi 150 000 lekë. Ajo që premtohet nga socialistët është që 0% taksë të ketë për pagat deri në 40 000 lekë, për pagat nga 40 000 deri në 250 000 taksa të bëhet 13% dhe për pagat mbi 250 000 lekë të aplikohet taksimi 23%.

Ndryshon taksa progresive, Denaj në “A2 Business”: Përfitojnë 10 000 persona

Publikuar më: 5/5/2021, ora 21:54

Një ndër premtimet e kryeministrit gjatë fushatës ishte ndërhyrja në taksën progresive. E thënë ndryshe, në taksimin e pagave. Taksa progresive që është sot në fuqi parashikon 0 taksim për pagat deri në 30 000 lekë; 13% taksë për pagat nga 30 000 në 150 000 lekë dhe 23% taksë për pagat mbi 150 000 lekë. Ajo që premtohet nga socialistët është që 0% taksë të ketë për pagat deri në 40 000 lekë, për pagat nga 40 000 deri në 250 000 taksa të bëhet 13% dhe për pagat mbi 250 000 lekë të aplikohet taksimi 23%.