Në fshatin e “harruar” pa rrugë, pa ujë dhe pa ndriçim publik

Publikuar më: 24/11/2021, ora 15:20

Në fshatin e “harruar” pa rrugë, pa ujë dhe pa ndriçim publik

Publikuar më: 24/11/2021, ora 15:20

Banorët e fshatit Gjat, në njësinë administrative të Lunxherisë në Gjirokastër, jetojnë mes problemeve të shumta. Infrastrukturë e amortizuar, ndriçim publik që nuk ekziston dhe mungesë edhe të elementeve bazike si uji, janë fenomenet që shoqërojnë jetën e përditshme të 45 familjeve të këtij fshati.

Në fshatin e “harruar” pa rrugë, pa ujë dhe pa ndriçim publik

Publikuar më: 24/11/2021, ora 15:20

Banorët e fshatit Gjat, në njësinë administrative të Lunxherisë në Gjirokastër, jetojnë mes problemeve të shumta. Infrastrukturë e amortizuar, ndriçim publik që nuk ekziston dhe mungesë edhe të elementeve bazike si uji, janë fenomenet që shoqërojnë jetën e përditshme të 45 familjeve të këtij fshati.