Në konflikt me ligjin, kriminaliteti në rritje tek të miturit, 20 mln dollarë për trajtimin e tyre

Publikuar më: 26/8/2022, ora 11:46

Në konflikt me ligjin, kriminaliteti në rritje tek të miturit, 20 mln dollarë për trajtimin e tyre

Publikuar më: 26/8/2022, ora 11:46

Në një kohë që kriminaliteti te grup-mosha e të miturve po rritet, qeveria do të akordojë një fond shtesë për trajtimin e garantimin e të drejtave të tyre. Sipas draft-strategjisë së re të hartuar nga Ministria e Drejtësisë janë 20 milionë dollarë që do të jepen, nga të cilat 16 miliardë për programet ekzistuese e 4 miliardë dollarë për ato të reja.

Në konflikt me ligjin, kriminaliteti në rritje tek të miturit, 20 mln dollarë për trajtimin e tyre

Publikuar më: 26/8/2022, ora 11:46

Në një kohë që kriminaliteti te grup-mosha e të miturve po rritet, qeveria do të akordojë një fond shtesë për trajtimin e garantimin e të drejtave të tyre. Sipas draft-strategjisë së re të hartuar nga Ministria e Drejtësisë janë 20 milionë dollarë që do të jepen, nga të cilat 16 miliardë për programet ekzistuese e 4 miliardë dollarë për ato të reja.