Në korrik niveli më i lartë i kredive të këqija për këtë vit, shkak edhe kriza e çmimeve

Publikuar më: 11/9/2023, ora 13:56

Në korrik niveli më i lartë i kredive të këqija për këtë vit, shkak edhe kriza e çmimeve

Publikuar më: 11/9/2023, ora 13:56

Qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptarë po hasin më shumë vështirësi në pagesat e kësteve mujore të kredive. Muajin e shkuar niveli i kredive të papaguara në kohë arriti në nivelin më të lartë për këtë vit. Arsyet kryesore të kësaj ecuri lidhen me krizën e çmimeve, normat e larta të interesit por edhe pushimet verore.

Në korrik niveli më i lartë i kredive të këqija për këtë vit, shkak edhe kriza e çmimeve

Publikuar më: 11/9/2023, ora 13:56

Qytetarët dhe sipërmarrësit shqiptarë po hasin më shumë vështirësi në pagesat e kësteve mujore të kredive. Muajin e shkuar niveli i kredive të papaguara në kohë arriti në nivelin më të lartë për këtë vit. Arsyet kryesore të kësaj ecuri lidhen me krizën e çmimeve, normat e larta të interesit por edhe pushimet verore.