Në mbrojtje… Kërkohet nënshkrimi i Protokollit të Konventës për Krimin Kibernetik

Publikuar më: 20/9/2022, ora 15:32

Në mbrojtje… Kërkohet nënshkrimi i Protokollit të Konventës për Krimin Kibernetik

Publikuar më: 20/9/2022, ora 15:32

Në përpjekje për t’u mbrojtur ndaj sulmeve, Shqipëria është pranë nënshkrimit të Protokollit të dytë shtesë të Konventës për Krimin Kibernetik. Nisma është depozituar si projektligj në Parlament. Ndonëse e vlerësojnë pozitivisht, ekspertë të fushës thonë se kjo nuk mjafton.

Në mbrojtje… Kërkohet nënshkrimi i Protokollit të Konventës për Krimin Kibernetik

Publikuar më: 20/9/2022, ora 15:32

Në përpjekje për t’u mbrojtur ndaj sulmeve, Shqipëria është pranë nënshkrimit të Protokollit të dytë shtesë të Konventës për Krimin Kibernetik. Nisma është depozituar si projektligj në Parlament. Ndonëse e vlerësojnë pozitivisht, ekspertë të fushës thonë se kjo nuk mjafton.