“Në një shoqëri ku diktatura është 50% dhe viktimat 50% tjetër, e vështirë ndarja me të kaluarën”

Publikuar më: 3/12/2021, ora 22:33

“Në një shoqëri ku diktatura është 50% dhe viktimat 50% tjetër, e vështirë ndarja me të kaluarën”

Publikuar më: 3/12/2021, ora 22:33

Problematikat e transicionit shqiptar i kanë rrënjët në specifikat e historisë së vendit, veçanërisht në specifikat e diktaturës komuniste. Sipas politologut Afrim Krasniqi, ndërkohë edhe kreu i Institutit të Historisë pranë Akademisë së Shkencave “procesi i ndryshimit në Shqipëri nuk ka ndodhur si revolucion por si zhvendosje, ku është larguar niveli i lartë i Byrosë Politike dhe ka ardhur niveli i mesëm, edhe për shkaqe specifike, sepse mungonin disidentët që u pushkatuan që në fillim, por edhe lëvizjet liberale dhe institucionet fetare”.

“Në një shoqëri ku diktatura është 50% dhe viktimat 50% tjetër, e vështirë ndarja me të kaluarën”

Publikuar më: 3/12/2021, ora 22:33

Problematikat e transicionit shqiptar i kanë rrënjët në specifikat e historisë së vendit, veçanërisht në specifikat e diktaturës komuniste. Sipas politologut Afrim Krasniqi, ndërkohë edhe kreu i Institutit të Historisë pranë Akademisë së Shkencave “procesi i ndryshimit në Shqipëri nuk ka ndodhur si revolucion por si zhvendosje, ku është larguar niveli i lartë i Byrosë Politike dhe ka ardhur niveli i mesëm, edhe për shkaqe specifike, sepse mungonin disidentët që u pushkatuan që në fillim, por edhe lëvizjet liberale dhe institucionet fetare”.