Në pritje të fondeve nga qeveria, rimëkëmbje e vështirë për prodhuesit e veshjeve

Larg niveleve të parakrizës, me fuqi punëtore të reduktuar dhe me shumë pasiguri në horizont.