Në shkollën artistike “Onufri”, pasioni që “mbyt” pasigurinë e së ardhmes

Publikuar më: 24/11/2021, ora 13:35

Në shkollën artistike “Onufri”, pasioni që “mbyt” pasigurinë e së ardhmes

Publikuar më: 24/11/2021, ora 13:35

Shkolla e mesme artistike “Onufri” në Elbasan, po përgatit brezin e radhës të artistëve në pikturë dhe skulpturë. Por përveç talentit të nxënësve dhe pasionit të stafit pedagogjik, këtyre nxënësve nuk u ofrohet dot asgjë më shumë. Për ta mungojnë aktivitet promovuese dhe sallat e ekspozitave ashtu sikurse mungon edhe baza materiale, të cilën nxënësit e blejnë vetë.

Në shkollën artistike “Onufri”, pasioni që “mbyt” pasigurinë e së ardhmes

Publikuar më: 24/11/2021, ora 13:35

Shkolla e mesme artistike “Onufri” në Elbasan, po përgatit brezin e radhës të artistëve në pikturë dhe skulpturë. Por përveç talentit të nxënësve dhe pasionit të stafit pedagogjik, këtyre nxënësve nuk u ofrohet dot asgjë më shumë. Për ta mungojnë aktivitet promovuese dhe sallat e ekspozitave ashtu sikurse mungon edhe baza materiale, të cilën nxënësit e blejnë vetë.