Nga antikiteti në ditët e sotme, historia e shqiptarëve sipas projektit akademik

Historiani Marenglen Verli ishte i ftuar në Ditarin e orës 13:00 në A2 për të folur mbi këtë çështje.