Nga Bangladeshi në Tiranë, mundësi për studime dhe shkëmbim eksperiencash

Vetëm në 8 muajt e parë të vitit, 1678 shtetas nga Bangladeshi janë bërë rezidentë ose transit në vendin tonë. Ne biseduam me 2 prej tyre që ushtrojnë profesionin e konsulentëve të arsimit, të cilët ofrojnë mundësinë e arsimimit të të rinjve nga Bangladeshi në vendin tonë.