“Ngec” reforma, kërkohet shtyrje. Vetëm 41.5% e bizneseve janë fiskalizuar deri tani

Publikuar më: 17/11/2021, ora 16:41

“Ngec” reforma, kërkohet shtyrje. Vetëm 41.5% e bizneseve janë fiskalizuar deri tani

Publikuar më: 17/11/2021, ora 16:41

Prej 1 janarit e deri më tani, janë fiskalizuar më pak se gjysma e bizneseve. Për shkak të numrit të ulët të sipërmarrjeve të fiskalizuara, por nisur edhe nga problematikat ende të pazgjidhura të procesit dhe ngadalësisë me të cilën punon portali SelfCare, kontabilistët përsërisin si zgjidhje shtyrjen e fiskalizimit dhe mos-vendosjen e gjobave.

“Ngec” reforma, kërkohet shtyrje. Vetëm 41.5% e bizneseve janë fiskalizuar deri tani

Publikuar më: 17/11/2021, ora 16:41

Prej 1 janarit e deri më tani, janë fiskalizuar më pak se gjysma e bizneseve. Për shkak të numrit të ulët të sipërmarrjeve të fiskalizuara, por nisur edhe nga problematikat ende të pazgjidhura të procesit dhe ngadalësisë me të cilën punon portali SelfCare, kontabilistët përsërisin si zgjidhje shtyrjen e fiskalizimit dhe mos-vendosjen e gjobave.